Zaburzenia stresowe oraz kuracja zakłóceń nerwowych

Bardzo wielokrotnie nerwice oraz zaburzenia nerwowe powiązane są z przeżywanymi zaburzeniami stresowymi. Bardzo często w sytuacjach stresowych występuje ostra reakcja na stres, która jest niezwykle groźnym zagrożeniem. Intensywna reakcja na stres jest zaburzeniem, które z reguły ma charakter przejściowy oraz stanowi odpowiedz na wyjątkowo silny, psychiczny oraz cielesny stres u osoby niedotkniętej żadnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Charakterystyczną cechą tych zaburzeń jest ich dynamiczny przebieg. W pierwszym momencie po stresującym wydarzeniu dochodzi do stanu oszołomienia z pewnym zwężeniu pola świadomości oraz uwagi.

Zakłóceniu wtenczas ulega orientacja i zdolność do rozumienia bodźców dochodzących z zewnątrz. Oprócz tego ma okazję dojść do zaburzeń stresowych pourazowych, jakie są przedłużającymi się opóźnionymi ripostami na sytuacje stresowe o wyjątkowo wielkim ciężarze emocjonalnym, co pokazuje psychoterapia uzależnień radom. Do takich sytuacji kwalifikuje się zdarzenia, jakie u większość ludzi mogą wywołać mozolne doświadczenia oraz przeżycia. Efektem takich zdarzeń, mogą być powracające koszmary przeszłości. Leczenie zaburzeń nerwicowych, z nielicznymi wyjątkami, jest leczeniem długotrwałym a także niezmiernie trudnym.

Preferowaną i najbardziej skuteczną formą terapii jest psychoterapia. Aczkolwiek, w praktyce, z przeróżnych względów, najczęściej wykorzystywanym sposobem leczenia jest farmakoterapia. Coraz częściej można spotkać się z dyskusją o możliwości łączenia obu tych form. Wydaje się, iż zastosowanie takiej czy innej metody terapeutycznej nie wynika jedynie z preferencji i zapatrywań rozmaitych specjalistów: psychiatrów, psychologów czy także psychoterapeutów.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić