Czy energetyczne świadectwo jest obecnie wymagane

Jednym z istotniejszych dokumentów, które posiadać muszą właściciele dużej części mieszkań i domów, jest Świadectwo energetyczne. Ten dokument ma za zadanie przede wszystkim poświadczać, jak dużo jest potrzebne do jego codziennej eksploatacji i ogrzewania. A to bardzo się może różnić w zależności od rozmiaru obiektu, jego stanu technicznego i wyposażenia.

Zrobienie takiego certyfikatu chociażby umożliwi kupującym czy wynajmującym ustalić, na jakie wydatki muszą się nastawić i jakie inwestycje będą potrzebne. Samo świadectwo wykonane być może wyłącznie przez upoważnioną osobę, która posiada konieczne umiejętności i doświadczenie. Jeśli chodzi o koszty, to wcale one nie są jakoś specjalnie wygórowane. Za niewielkie mieszkanie albo garaż w zupełności wystarczy suma mniej więcej trzystu, w przypadku dużych budynków wzrośnie ona kilka razy.

Nasze przepisy dokładnie określają, które z informacji powinny zawierać prawidłowo wykonane Świadectwa energetyczne. W takich dokumentach musi się więc znaleźć zdjęcie frontowe obiektu, szczegółowy plan z wymiarami poszczególnych pomieszczeń, oraz informacja o konstrukcji stropów i ścian. Uwzględnić też należy sposób ogrzewania wnętrza, jak też przygotowywania ciepłej wody. Istotnym elementem będą obliczenia zrobione przez osobę przygotowującą certyfikat, do których bierze się otrzymane informacje. Tego typu certyfikat po wykonaniu zachowuje ważność przez dziesięć lat, lecz jeżeli wykona się w międzyczasie się jakieś istotne przeróbki, to trzeba go zrobić ponownie.

+Tekst Sponsorowany+

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić